Terms

Door ondertekening van het voorstel, wordt een overeenkomst gesloten tussen Cliënt en Leverancier (Mobypicture).

Daarbij gelden de volgende bepalingen en documenten, die allen integraal deel uitmaken van de Overeenkomst:

 1. Het voorstel met specifieke afspraken tussen Cliënt en Leverancier (in onderstaande documenten aangegeven met Het Voorstel)
 2. De Specifieke Algemene Voorwaarden Mobypicture (bijlage AV-b)
 3. Toelichting dienstverlening Mobypicture Mobynow (bijlage AV-c)

De volgende modules van de ICT~Office Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840 en tevens als bijlagen bij dit voorstel gevoegd zijn van toepassing:

 • Module 4 Application Service Provision (bijlage AV-d)
 • Module 5 Ontwikkeling en onderhoud van een website (bijlage AV-e)
 • Module 9 Advisering, consultancy en projectmanagement (bijlage AV-f)
 • Module Algemeen (bijlage AV-g)

In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie van de voornoemde documenten a tot en met f, zal het document dat eerder genoemd is de voorrang hebben boven het later genoemde document (voorbeeld: a gaat boven c), tenzij in een lager gerangschikte bijlage specifiek wordt bepaald dat het voor gaat boven een hoger gerangschikte. 

https://d1ns18uxs7ub2o.cloudfront.net/42/files/voorwaarden.zip

Hierna volgen een paar van de meest specifieke algemene voorwaarden:

 • Oplevering in nader overleg;
 • Alle kosten zijn exclusief BTW;
 • Een voorstel is 14 dagen geldig;
 • De minimale contractduur is 1 jaar
 • De licentiekosten zijn verplicht vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst. Ze worden gefactureerd voor een periode van 1 jaar en vervolgens steeds voor een periode van 3 maanden vooruit.
 • Eventuele extra hostingkosten worden per 3 maanden voorruit gefactureerd.
 • De setup van een platform start na betaling van de start factuur (met de kosten voor de setup en de licentiekosten).
 • Hostingkosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat een platform beschikbaar is voor testdoeleinden